Compatibilitat urbanística i classificació d'activitats